กลุ่มสาระภาษาจีน

นายสุรพล อังสุจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาจีน

นางสาวสุภาภรณ์ อนันต์วัฒนาพร
ครูผู้สอน

Mr.LI JIA LI
ครูสอนภาษาจีน

Ms.HUANG RUI
ครูสอนภาษาจีน

Ms.LEI AIPING
ครูสอนภาษาจีน

Ms.LI XIN
ครูสอนภาษาจีน

Ms.LIU YIZHEN
ครูสอนภาษาจีน

Ms.SONG YAN
ครูสอนภาษาจีน