ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 62 26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่" กวีเอกของโลก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
25 พ.ย. 60 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันอภิรักขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
26 ต.ค. 60 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9
24 ต.ค. 60 วันเปิดภาคเรียนที่ 2
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
ให้นักเรียนเตรียมดอกไม้ธูปเทียน นำมาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ 
นักเรียน
28 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง
เวลา 08.30 - 12.00 : ระดับชั้นอนุบาล
เวลา 13.00 - 15.30 : ระดับชั้นประถม
12 พ.ค. 60 วันพืชมงคล
11 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
10 พ.ค. 60 วันวิสาขบูชา