ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มี.ค. 63 จบปีการศึกษา 2562
12 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศ
09 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 สอบภาค ภาษาไทย
ชุดนักเรียน
04 มี.ค. 63 สอบวิชาภาษาจีน
02 มี.ค. 63 ถึง 03 มี.ค. 63 สอบภาค ภาษาอังกฤษ
ชุดนักเรียน