ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 พ.ค. 60 วันวิสาขบูชา
11 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
12 พ.ค. 60 วันพืชมงคล
28 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง
เวลา 08.30 - 12.00 : ระดับชั้นอนุบาล
เวลา 13.00 - 15.30 : ระดับชั้นประถม
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
ให้นักเรียนเตรียมดอกไม้ธูปเทียน นำมาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ 
นักเรียน
24 ต.ค. 60 วันเปิดภาคเรียนที่ 2
26 ต.ค. 60 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9