กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจิรัชญา เสาร์แดน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรินทร์ สิงห์นาซาว
ครูสอนว่ายน้ำ

นางสาวธมณ จำปาหอม
ครูสอนว่ายน้ำ