กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางจิรัชญา เสาร์แดน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุรินทร์ สิงห์นาซาว
ครูสอนว่ายน้ำ

นางสาวธมณ จำปาหอม
ครูสอนว่ายน้ำ