กิจกรรมฝ่ายภาษาจีน 中国的活动
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเพชรยอดมงกุฏ การแข่งขันภาษาจีน รอบเจียรไนเพชร
เด็กหญิงนารา  ยุบล   รางวัลผ่านเกณฑ์  ลำดับที่ 78
เด็กหญิง จื่อยี่ ก๊อ      รางวัลผ่านเกณฑ์  ลำดับที่ 98
เด็กหญิงจิดาภา  บัวนุ่ม  รางวัลผ่านเกณฑ์  ลำดับที่ 100
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
รับเกียรติบัตร
รับเกียรติบัตร
รับเกียรติบัตร
แสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,13:11   อ่าน 203 ครั้ง