English Division
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเพชรยอดมงกุฏ การแข่งขันภาษาอังกฤษ รอบเจียรไนเพชร
เด็กหญิงปณิธาน  ลิ้มสกุล
ได้ลำดับที่ 53 ผ่านเกณฑ์
เด็กหญิงปณิธาน ลิ้มสกุล ได้ลำดับที่ 53 ผ่านเกณฑ์
เด็กหญิงนิพาพร โพธิ์สวรรค์ เข้าร่วม
เด็กหญิงอรอุมา ศิริสิทธิ์ เข้าร่วม
เด็กหญิงปณิธาน ลิ้มสกุล ได้ลำดับที่ 53 ผ่านเกณฑ์
รอรับเกียรติบัตร
รับเกียรติบัตร
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 2075 ครั้ง