รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนกวางตง
302 ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลธานี  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055-611654 เบอร์แฟกส์ 055-622373
Email : kwangtong2014@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :