ผู้บริหาร

นางสมใจ สุจริต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/05/2014
ปรับปรุง 01/07/2022
สถิติผู้เข้าชม 779267
Page Views 1087034
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กกแรต กงไกรลาศ
2 โรงเรียนวัดกกแรต กกแรต กงไกรลาศ
3 โรงเรียนวัดปรักรัก กกแรต กงไกรลาศ
4 โรงเรียนบ้านบางสนิม กง กงไกรลาศ
5 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา กง กงไกรลาศ
6 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กง กงไกรลาศ (055)691255
7 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กง กงไกรลาศ
8 โรงเรียนวัดสงฆาราม กง กงไกรลาศ
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม ดงเดือย กงไกรลาศ (055) 691252
10 โรงเรียนบ้านยางแดน ดงเดือย กงไกรลาศ
11 โรงเรียนบ้านดงเดือย ดงเดือย กงไกรลาศ 055-691026
12 โรงเรียนวัดดงยาง ดงเดือย กงไกรลาศ
13 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง ดงเดือย กงไกรลาศ 055-941078
14 โรงเรียนวัดท่าฉนวน ท่าฉนวน กงไกรลาศ
15 โรงเรียนวัดหางตลาด ท่าฉนวน กงไกรลาศ
16 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง ท่าฉนวน กงไกรลาศ
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) ท่าฉนวน กงไกรลาศ
18 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
19 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านกร่าง กงไกรลาศ
20 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
21 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
22 โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง ป่าแฝก กงไกรลาศ
23 โรงเรียนวัดทุ่ง ป่าแฝก กงไกรลาศ
24 โรงเรียนวัดเต่าทอง ป่าแฝก กงไกรลาศ
25 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง ป่าแฝก กงไกรลาศ
26 โรงเรียนหนองตูมวิทยา หนองตูม กงไกรลาศ
27 โรงเรียนบ้านหนองตูม หนองตูม กงไกรลาศ 055-655459
28 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) หนองตูม กงไกรลาศ ๐๕๕-๖๙๐๑๐๕
29 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ไกรกลาง กงไกรลาศ
30 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ไกรกลาง กงไกรลาศ
31 โรงเรียนบ้านป่าสัก ไกรกลาง กงไกรลาศ
32 โรงเรียนวัดศรีเมือง ไกรกลาง กงไกรลาศ
33 โรงเรียนวัดโบสถ์ ไกรนอก กงไกรลาศ (055) 657280
34 โรงเรียนวัดคุ้งยาง ไกรนอก กงไกรลาศ
35 โรงเรียนบ้านโป่งแค ไกรนอก กงไกรลาศ
36 โรงเรียนวัดเสาหิน ไกรใน กงไกรลาศ
37 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ไกรใน กงไกรลาศ
38 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ไกรใน กงไกรลาศ
39 โรงเรียนบ้านหนองบัว ไกรใน กงไกรลาศ 055940612
40 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ไกรใน กงไกรลาศ
41 โรงเรียนบ้านวังขวัญ ไกรใน กงไกรลาศ
42 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ไกรใน กงไกรลาศ
43 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
44 โรงเรียนบ้านวังกร่าง ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
45 โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
46 โรงเรียนวัดดุสิดาราม ทุ่งหลวง คีรีมาศ
47 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ทุ่งหลวง คีรีมาศ
48 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง นาเชิงคีรี คีรีมาศ 055-690015
49 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี นาเชิงคีรี คีรีมาศ 0-5561-7367
50 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาเชิงคีรี คีรีมาศ
51 โรงเรียนบ้านน้ำลาด นาเชิงคีรี คีรีมาศ 0897077034
52 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ นาเชิงคีรี คีรีมาศ 055690017
53 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) บ้านน้ำพุ คีรีมาศ 055690020
54 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
55 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
56 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง บ้านน้ำพุ คีรีมาศ 0956314251
57 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล บ้านป้อม คีรีมาศ
58 โรงเรียนบ้านนากาหลง บ้านป้อม คีรีมาศ
59 โรงเรียนบ้านนาสระลอย บ้านป้อม คีรีมาศ
60 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม บ้านป้อม คีรีมาศ
61 โรงเรียนบ้านเนินยาง บ้านป้อม คีรีมาศ
62 โรงเรียนบ้านหนองตลับ ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ
63 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ 055-947673
64 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ
65 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง คีรีมาศ
66 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สามพวง คีรีมาศ (055)945641
67 โรงเรียนบ้านหนองสีดา สามพวง คีรีมาศ
68 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
69 โรงเรียนบ้านเนินพยอม หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
70 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
71 โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน หนองจิก คีรีมาศ
72 โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองจิก คีรีมาศ
73 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม หนองจิก คีรีมาศ
74 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ
75 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า หนองจิก คีรีมาศ
76 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) หนองจิก คีรีมาศ
77 โรงเรียนวัดหนองกก โตนด คีรีมาศ
78 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ โตนด คีรีมาศ
79 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โตนด คีรีมาศ
80 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) โตนด คีรีมาศ
81 โรงเรียนบ้านยางแหลม โตนด คีรีมาศ
82 โรงเรียนบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) โตนด คีรีมาศ
83 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
84 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 055-944564
85 โรงเรียนบ้านลานกระบือ ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 0899011044
86 โรงเรียนบ้านวังหาด ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
87 โรงเรียนบ้านวังหิน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 055-614016
88 โรงเรียนบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
89 โรงเรียนบ้านวังแดด บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
90 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
91 โรงเรียนบ้านหนองจัง ลานหอย บ้านด่านลานหอย
92 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
93 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ลานหอย บ้านด่านลานหอย
94 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย
95 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
96 โรงเรียนบ้านวังไทร วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
97 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
98 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
99 โรงเรียนบ้านลานทอง วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
100 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
101 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
102 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน วังลึก บ้านด่านลานหอย
103 โรงเรียนบ้านหนองตม วังลึก บ้านด่านลานหอย
104 โรงเรียนบ้านวังลึก วังลึก บ้านด่านลานหอย
105 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
106 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
107 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
108 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
109 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย
110 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) ธานี เมืองสุโขทัย 055-611675
111 โรงเรียนอุดมดรุณี ธานี เมืองสุโขทัย
112 โรงเรียนสายธรรม ธานี เมืองสุโขทัย 055-611947
113 โรงเรียนกวางตง ธานี เมืองสุโขทัย 055-611654
114 โรงเรียนอนุบาลสารธรรม ธานี เมืองสุโขทัย
115 โรงเรียนบ้านเพชรไฝ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
116 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 055611698
117 โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
118 โรงเรียนศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 055611504
119 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
120 โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก บ้านสวน เมืองสุโขทัย
121 โรงเรียนบ้านสวนใต้(ครองประชานุกูล) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
122 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
123 โรงเรียนวัดยางเอน บ้านสวน เมืองสุโขทัย
124 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา บ้านสวน เมืองสุโขทัย
125 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
126 โรงเรียนบ้านคลองด่าน บ้านสวน เมืองสุโขทัย
127 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
128 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
129 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ บ้านสวน เมืองสุโขทัย
130 โรงเรียนบ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
131 โรงเรียนวัดวังแดง บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
132 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย 055) 632689
133 โรงเรียนวัดปากพระ ปากพระ เมืองสุโขทัย 055946052
134 โรงเรียนวัดลัดทรายมูล ปากพระ เมืองสุโขทัย
135 โรงเรียนบ้านหนองพยอม ปากพระ เมืองสุโขทัย
136 โรงเรียนบ้านจอมสังข์ ปากพระ เมืองสุโขทัย
137 โรงเรียนบ้านวังขวาก ปากพระ เมืองสุโขทัย
138 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ปากแคว เมืองสุโขทัย
139 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ปากแคว เมืองสุโขทัย 0-5561-2864
140 โรงเรียนบ้านปากแคว ปากแคว เมืองสุโขทัย 055-645920
141 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ปากแคว เมืองสุโขทัย 055645326
142 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
143 โรงเรียนบ้านหรรษา(เจริญประชานุเคราะห์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
144 โรงเรียนบ้านสำนัก วังทองแดง เมืองสุโขทัย
145 โรงเรียนบ้านราวรังงาม วังทองแดง เมืองสุโขทัย
146 โรงเรียนบ้านวังทองแดง วังทองแดง เมืองสุโขทัย 0898391291
147 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) วังทองแดง เมืองสุโขทัย
148 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วังทองแดง เมืองสุโขทัย
149 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย 055-633453
150 โรงเรียนบ้านวังวน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
151 โรงเรียนบ้านปากคลอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
152 โรงเรียนบ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
153 โรงเรียนวัดเชตุพน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
154 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า เมืองเก่า เมืองสุโขทัย (055) 697369
155 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5) เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
156 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองเก่า เมืองสุโขทัย