กิจกรรมฝ่ายภาษาจีน 中国的活动
คณะกรรมการและคณะครูโรงเรียนกวางตงร่วมประชุมโรงเรียนจีนภาคเหนือกับท่านกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ ที่ จ.นค (อ่าน 13) 17 มิ.ย. 61
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักเรียนกวางตงกับครอบครัวนักเรียนในประเทศจีน (อ่าน 106) 26 มี.ค. 61
รับโล่รางวัลและเงินรางวัลห้าแสนบาท โรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาจีน จากประเทศจีน (อ่าน 105) 11 มี.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนกวางตง ในประเทศจีน (อ่าน 121) 11 มี.ค. 61
การแสดงดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมเมืองสุโขทัย (อ่าน 95) 11 มี.ค. 61
คณะนักเรียน โรงเรียนกวางตง เรียนซัมเมอร์ ณ ประเทศจีน (อ่าน 110) 09 มี.ค. 61
การพูดภาษาจีนกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน (อ่าน 109) 18 ก.พ. 61
ขอแสดงความนักเรียนโรงเรียนกวางตง เข้าทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาจีน (HSK) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 98) 18 ก.พ. 61
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาน จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์สอบภาษาจีนที่ 2 (อ่าน 194) 28 พ.ย. 60
นักเรียนโรงเรียนกวางตง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภาษาจีน ณ โรงเรียนสิ่นหมิน จ.พิษณุโลก (อ่าน 214) 12 พ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนารา ยุบลและเด็กหญิงจิดาภา บัวนุ่ม ชนะเลิศการแข่งขันพูดเพื่อภาษาจีน ป.4 (อ่าน 215) 25 ก.ย. 60
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเพชรยอดมงกุฏ การแข่งขันภาษาจีน รอบเจียรไนเพชร (อ่าน 187) 13 ก.ย. 60