กิจกรรมฝ่ายภาษาจีน 中国的活动
การพูดภาษาจีนกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน (อ่าน 11) 18 ก.พ. 61
ขอแสดงความนักเรียนโรงเรียนกวางตง เข้าทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาจีน (HSK) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 13) 18 ก.พ. 61
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาน จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์สอบภาษาจีนที่ 2 (อ่าน 94) 28 พ.ย. 60
นักเรียนโรงเรียนกวางตง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภาษาจีน ณ โรงเรียนสิ่นหมิน จ.พิษณุโลก (อ่าน 107) 12 พ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนารา ยุบลและเด็กหญิงจิดาภา บัวนุ่ม ชนะเลิศการแข่งขันพูดเพื่อภาษาจีน ป.4 (อ่าน 112) 25 ก.ย. 60
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเพชรยอดมงกุฏ การแข่งขันภาษาจีน รอบเจียรไนเพชร (อ่าน 104) 13 ก.ย. 60