กิจกรรมฝ่ายภาษาจีน 中国的活动
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเพชรยอดมงกุฏ การแข่งขันภาษาจีน รอบเจียรไนเพชร (อ่าน 16) 13 ก.ย. 60