กิจกรรมฝ่ายภาษาจีน 中国的活动
นักเรียนโรงเรียนกวางตง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภาษาจีน ณ โรงเรียนสิ่นหมิน จ.พิษณุโลก (อ่าน 25) 12 พ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนารา ยุบลและเด็กหญิงจิดาภา บัวนุ่ม ชนะเลิศการแข่งขันพูดเพื่อภาษาจีน ป.4 (อ่าน 46) 25 ก.ย. 60
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเพชรยอดมงกุฏ การแข่งขันภาษาจีน รอบเจียรไนเพชร (อ่าน 41) 13 ก.ย. 60