กิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย
การแสดงดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมเมืองสุโขทัย (อ่าน 1929) 11 มี.ค. 61
กิจกรรมอนุบาล (อ่าน 2188) 25 ธ.ค. 59
คณะครูฝ่ายปฐมวัยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ /๕๙ (อ่าน 1949) 14 ส.ค. 59
กิจกรรมปฐมวัย (อ่าน 2020) 02 ก.ค. 59
วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.59 ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนกวางตง ได้นำครูจีน ไปสอนภาษาจีน ให้กับโรงเรียนตระพั (อ่าน 2142) 27 มิ.ย. 59
คณะครูโรงเรียนกวางตง เตรียมจัดงานวันบัณฑิตน้อย วันที่ 19 มิถุนายน 2559 (อ่าน 1111) 18 มิ.ย. 59
กิจกรรมห้องบริบาล โรงเรียนกวางตง (อ่าน 998) 31 พ.ค. 59
กิจกรรมเด็กห้องบริบาล (อ่าน 968) 27 พ.ค. 59
ร่วมกิจกรรมงานวันมาฆบูชา ณ วัดไทยชุมพล (อ่าน 974) 21 ก.พ. 59
พิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนกวางตง (อ่าน 1222) 04 ธ.ค. 58
การนอนกลางวัน (อ่าน 974) 08 พ.ย. 58
รับประทานอาหารกลางวัน (อ่าน 928) 08 พ.ย. 58
กิจกรรมในชั้นเรียน (อ่าน 939) 08 พ.ย. 58
เรียนว่ายน้ำ (อ่าน 949) 08 พ.ย. 58
เปิดเทอมใหม่ของเด็ก (อ่าน 866) 08 พ.ย. 58
กิจกรรมการเรียนช่วงปิดเทอม 1 ของน้องบริบาล (อ่าน 879) 29 ต.ค. 58
ผลงานชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือระดับกลุ่มเครือข่าย เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเอกชน (อ่าน 1616) 16 ก.ย. 58
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่65 ระดับกล่มเครือข่าย'การปั้นดินน้ำมัน' (อ่าน 3008) 16 ก.ย. 58
ตรวจสุขภาพนักเรียน (อ่าน 941) 27 ส.ค. 58
รับประทานอาหารกลางวัน (อ่าน 878) 27 ส.ค. 58
รับประทานอาหารกลางวันน้องบริบาล (อ่าน 978) 25 ส.ค. 58
กิจกรรมการเรียนภาษาจีนของน้องบริบาล (อ่าน 976) 25 ส.ค. 58
น้อง ๆ บริบาลโรงเรียนกวางตง เรียนรู้กิจกรรมนันทนาการ (อ่าน 1001) 21 ส.ค. 58
กิจกรรมการเรียนการสอน"ห้องบริบาล" (อ่าน 1053) 21 ส.ค. 58
การแข่งขันกีฬาอนุบาล ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเขตสุโขทัย (อ่าน 891) 04 ก.ค. 58
เก็บตกงานบัณฑิตน้อยโรงเรียนกวางตง (อ่าน 890) 24 พ.ค. 58
ผู้บริหารฝ่ายการศึกษาสมาคมฯ ตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง ในงานประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 841) 24 พ.ค. 58
นักเรียนเล่านิทาน 3 ภาษา ในงานบัณฑิตน้อย (อ่าน 928) 24 พ.ค. 58
ภาพบรรยากาศงานวันบัณฑิตน้อยและประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 1204) 24 พ.ค. 58
ฝ่ายปฐมวัยจัดงานวันบัณฑิตน้อยและวันประชุมผู้ปกครองในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 831) 23 พ.ค. 58
อนุบาลกวางตงเปิดเรียนวันแรก (อ่าน 1180) 11 พ.ค. 58
ฝ่ายปฐมวัยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 975) 30 เม.ย. 58
ควันหลงวันคริสต์มาส (อ่าน 899) 03 มี.ค. 58
การเรียนการสอนภาษาจีนโดยสื่อมัลติมิเดียร์ (อ่าน 1153) 03 มี.ค. 58
กิจกรรมพัฒนาการสมอง (อ่าน 813) 03 มี.ค. 58
เรียนรู้เรื่องพืชผักสวนครัว (อ่าน 933) 03 มี.ค. 58
กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน (อ่าน 1234) 03 มี.ค. 58
การเรียนการสอนมุมนิทาน (อ่าน 872) 03 มี.ค. 58
การเรียนการสอนจินตนาการตัวต่อ (อ่าน 810) 03 มี.ค. 58
การเรียนการสอนจินตนาการไม้บล๊อก (อ่าน 828) 03 มี.ค. 58
กิจกรรมการเรียนการสอนนันทนาการวงกลม (อ่าน 812) 03 มี.ค. 58
การเรียนการสอนกิจกรรมกลางแจ้ง (อ่าน 1017) 03 มี.ค. 58
การเรียนการสอนปฐมวัย อ.1/1 (อ่าน 672) 03 มี.ค. 58
ไปทัศนศึกษา ณ สนามบินสุโขทัย (อ่าน 873) 03 มี.ค. 58