ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนกวางตงจัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
  โรงเรียนกวางตงจัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
เวลา 08.00 น.ลงทะเบียน
เวลา 08.30 น. ชมวีดีทัศน์ผลงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา
เวลา 09.00 น. ประธานเปิดงาน
เวลา 10.30 น. ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นตามห้องเรียนของนักเรียน
เวลา 12.00 น. เลิกประชุม
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2558,16:36   อ่าน 295 ครั้ง