ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินโรงเรียนกวางตงประจำเดือนมีนาคม 2560 (อ่าน 260) 05 มี.ค. 60
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เข้าทดสอบการอ่านออกเขียน (อ่าน 156) 25 ธ.ค. 59
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมครูเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Stem ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา (อ่าน 151) 25 ธ.ค. 59
วันที่ 21 มกราคม 2560 สอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกวางตง ร่วมกับบริษัทเสริมปัญญา (อ่าน 168) 25 ธ.ค. 59
วันที่ 8 มีนาคม 2560 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ โรงเรียนกวางตง (อ่าน 157) 25 ธ.ค. 59
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนสายธรรม (อ่าน 134) 25 ธ.ค. 59
วันที่ 22 มกราคม 2560 การสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 405) 25 ธ.ค. 59
26 ธันวาคม 2559 สอบ Pre NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 เวลา 07.30 น. (อ่าน 187) 25 ธ.ค. 59
26 ธันวาคม 2559 สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 เวลา 07.30 น. (อ่าน 132) 25 ธ.ค. 59
เปิดรับชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 (อ่าน 295) 09 ก.ย. 59
โรงเรียนกวางตงจัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 279) 29 พ.ค. 58
งานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนกวางตง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (อ่าน 308) 22 พ.ค. 58
สมาคมนักเรียนเก่ากวางตงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีของนักเรียนกวางตงและบุตรสมาชิก (อ่าน 344) 09 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนกวางตงอัตราชำระค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 965) 30 เม.ย. 58
โ่รงเรียนกวางตงประกาศวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 (อ่าน 389) 30 เม.ย. 58