ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภวิชญ์ ดีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 EP สอบได้ลำดับที่ 1 Educa (อ่าน 240) 27 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิปาง ลือชูวงศ์ นักเรียนชั้น ป.6/1 EP ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ตามโครงการเพ (อ่าน 231) 27 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับเด็บหญิงนิจวิภา มีมุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 EP ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 (อ่าน 177) 27 ธ.ค. 62
โรงเรียนกวางตง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ปีที่ 6 เข้าสอบนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาส (อ่าน 775) 13 ม.ค. 62
ค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1934) 25 เม.ย. 61
กำหนดการวันปิด - เปิด ภาคเรียน (อ่าน 1195) 25 เม.ย. 61