ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนกวางตง ในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เด็กหญิงสิปาง ลือชูวงศ์ รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด โปรแกรม GP โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เด็กชายศุภวิชญ์ ดีรัตน์ รับโล่รางวัลชนะเลิศ โปรแกรม MP โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เด็กชายพลกฤต กลิ่นสุข รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 2 โปรแกรม MP โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เด็กหญิงรวิพัฒน์ ทองน้อย รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 โปรแกรม MP โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เด็กหญิงนิจวิภา มีมุข รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด ชนะเลิศ โปรแกรม EP โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เด็กหญิงสิปาง ลือชูวงศ์ รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด โปรแกรม GP โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เด็กหญิงนิจวิภา มีมุข รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด ชนะเลิศ โปรแกรม EP โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เด็กชายศุภวิชญ์ ดีรัตน์ รับโล่รางวัลชนะเลิศ โปรแกรม MP โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เด็กหญิงรวิพัฒน์ ทองน้อย รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 โปรแกรม MP โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เด็กชายพลกฤต กลิ่นสุข รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 2 โปรแกรม MP โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,14:58   อ่าน 1047 ครั้ง