ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางตงพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนกวางตงร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศาลาจังหวัดสุโขทัยเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถนายน 2562