ภาพกิจกรรม
อบรมคณะครูโรงเรียนกวางตง วันที่ 1-2 เมษายน 2560
คณะครูโรงเรียนกวางตง อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ Google for Education & office 365 
นายสุรพล อังศิริจินดา เป็นประธานเปิดการอบรม
นายวสันต์ แปงจิตต์ ครูชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2560,06:25   อ่าน 235 ครั้ง