ภาพกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของโรงเรียนกวางตงปีการศึกษา 2559 ผ่านO-NET ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียน
วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษาฯ
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2560,10:16   อ่าน 109 ครั้ง